خبرهای مربوط به: : "vvvv"

مخازن پلی اتیلن
خواندن خبر

, مخازن پلی اتیلنی به علت مقاومت بسیار عالی در شرایط جوی مختلف و انعطاف پذیری خوب، از دوام بالایی برخوردار هستند و زمان کاربری مفید بسیار طولانی دارند. همچنین به علت خاصیت ضدخوردگی پلی اتیلن، مخازن سپتیک

بالا