محصولات

مخزن زیر پله 1000 لیتری

با عرض و ارتفاع کم مناسب جهت فضای زیر پله

مزایا و خصوصیات

وزن: 43 کیلوگرم
سایز درب : 44 سانتی متر
قطر: 106 سانتی متر
ارتفاع : 142 سانتی متر
بالا